Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2022
Tilmeldingsfrist er overskredet

Nyborg Svømmeklub afholder den årlige generalforsamling tirsdag d. 22. februar 2022. 
Generalforsamlingen er for alle medlemmer, både i Svømmeskolen og Konkurrenceafdelingen. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og bedes fremsendt senest d. 14. februar på leneh@nsklub.dk.

Forslag offentliggøres senest 5 dage, dvs. d. 17. februar, før generalforsamlingen i forbindelse med opslag af den endelige dagsorden på hjemmesiden https://nsklub.dk/generalforsamlinger

Kandidater
Kandidater, som ønsker at stille op, opfordres til at melde sig, således at deres navne kan fremgå af den endelige dagsorden og der ved evt. flere kandidater til en post bliver mulighed for at opslå kandidatpræsentationer på hjemmesiden forud for selve generalforsamlingen.

Tilbagemelding bedes fremsendt til leneh@nsklub.dk senest d. 16. februar, hvis det ønskes.
Det skal understreges at kandidater kan melde sig helt frem til selve valghandlingen igangsættes.

Af hensyn til forplejning, bedes alle deltager om at tilmelde sig på forhånd og senest d. 17. februar

OBS. Ifølge de gældende Corona retningslinjer for idrætscenteret skal alle deltagere bære mundbind, indtil de sidder ned.


Venlig hilsen

Bestyrelsen

Tilmeldte
32 /50
Tilmeldingsfrist
17.02.2022
Tidspunkt
22.02.2022 kl. 18.30 - 22.02.2022 kl. 20.30
Sted
Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Lillebælt
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'