Nyborg Svømmeklub udbyder i en forsøgsordning i forårssæsonen 2013 et krabbehold for 5-7 årige børn med særlige behov. I et samarbejde med Møllervangens Børnehave udstikkes de pædagogiske retningslinjer.
 
Undervisningen på holdet ledes af klubbens erfarne trænerleder Mette Hårbøl, og der vil være to øvrige "voksne" hjælpetrænere på holdet. Ligesom med klubbens øvrige krabbe-holdene gælder, at holdet er for begyndere, der skal lære at svømme. Svømning på holdet koster DKK 700,- denne øgede pris i forhold til klubbens øvrige krabbehold skyldes det reducerede antal medlemmer, vi kan tilbyde en plads på holdet og de ekstra ressourcer, der medgår til at planlægge og afvikle undervisningen.
 
Undervisningen varer 1/2 time, og vi tager naturligvis højde for, at børnene kan have svært ved at holde koncentrationen i så lang tid.
 
Kontakt klubbens trænerleder Mette Hårbøl for yderligere information eller hvis du ønsker at tilmelde dit barn dette hold.