Desværre åbner svømmehallen ikke i denne uge. Der skal tages vandprøver igen i dag, og hallen åbner ikke før resultaterne af prøverne foreligger.
Det betyder også, at svømmesæsonen for svømmeskolen hermed er afsluttet. Vi er naturligvis kede af, at slutte på denne måde, men er omvendt helt enige med kommune og svømmehal i, at problemet med orme i hallen skal afhjælpes, før der må bades igen.
Vi vil fortsat løbende informere om situationen i svømmehallen - og håber på mere nyt på torsdag.
Herunder følger mere specifik information:
Svømmeskolehold (Baby, Krabber, Blæksprutter, Laks, Hajer, Voksenmotion og Vandgymnastikhold)
Sæsonen er afsluttet for alle, der ikke skal deltage i klubmesterskaberne. Der er svømmeskolebørn, der ikke har fået deres svømmebog. Vi vil bede trænerne om at opbevare dem til udlevering i næste sæson. Er der nogen, der har brug for bøgerne før - eller ikke skal svømme i næste sæson, kan de sende en mail til nsk.nyborg@gmail.com.
Forvent dog ikke svar på svømmebogsmail før efter den 7. juni, da vi har meget travlt med at besvare tilmeldingsmails m.m.
Klubmesterskaber
Vi håber meget på, at svømmehallen genåbner, så vi kan afholde vores klubmesterskaber som planlagt d. 3. 6. og 7. juni. Der vil komme info-sedler ud senest søndag. HVIS genåbningen af svømmehallen trækker ud, vil vi forsøge at afholde klubmesterskaberne i ugen efter. Nærmere information om dette følger
Konkurrencehold
K1 har fællestræninger i Ringe med Ringe Svømmeklub indtil svømmehallen genåbner.
Fundamentals, K2, K3 og K+ har udendørs træning på land indtil svømmehallen genåbner. Trænerne fra de respektive hold orienterer nærmere om indhold, tid og sted. Omklædningsfaciliteter i Tennishallen.
Tilmelding til næste sæson
Er i fuld gang. Alle eksisterende medlemmer har fået tilbud om en plads. Sidste frist for tilmeldingen, hvis pladsen skal holdes er den 7. juni. Vi har travlt med mails i den henseeende, så I må have tålmodighed med os. Vi skal nok nå at svare alle i god tid inden fristen.
mvh
Bestyrelsen