Klubmesterskaberne udskydes

Desværre er vi blevet nødt til at udskyde klubmesterskaberne til efteråret.

Nyborg Idræts- og Fritidscenter ville ikke leje sportsbassinet ud til klubben, da konkurrence-udvalget forsøgte at booke det til forårets klubmesterskaber.

Svømmeklubben har aldrig før fået nej til at afholde stævner i sportsbassinet, og bestyrelsen har derfor bedt om at få klare retningslinjer og kriterier for hvornår vi kan afholde stævner og hvornår vi ikke kan.

Efter et møde med formanden og lederen af NI-F er det nu aftalt, at der skal være mindst tre uger imellem svømme/vandpolostævner afholdt af NSK.

Klubmesterskaberne bliver afholdt medio november, de præcise datoer vil fremgå af stævnekalenderen for næste sæson.

Svømmeunionens årgangskriterier skifter ved sommerferien, men k-udvalget har besluttet, at vi fastholder de gamle årgangskriterier til klubmesterskaberne. Det vil altså sige, at der svømmes om klubmesterskaber for følgende grupper:

Drenge:

Junior/Senior: 1995 og ældre

Årgangsgruppe 1: 1996/97

Årgangsgruppe 2: 1998/99

Årgangsgruppe 3: 2000 og yngre

Piger:

Junior/Senior: 1997 og ældre

Årgangsgruppe 1: 1998/99

Årgangsgruppe 2: 2000/2001

Årgangsgruppe 3: 2002 og yngre