Med over 1000 medlemmer, 64-65 forskellige hold og ca 50 lønnede og ulønnede instruktører og hjælpetrænere er det ikke længere muligt at administrere klubben udelukkende vha frivillig arbejdskraft.
Derfor har bestyrelsen besluttet at ansætte en Svømmeskoleleder i 20 timer ugentligt, og vi er glade for at Anja Schou har sagt ja til jobbet.
Anja skal samtidig med jobbet som leder selv have svømmeskolehold som instruktør. Og hun har alle forudsætninger for at være med til at udvikle klubben yderligere.
Hun er uddannet lærer og Cand.pæd - og så har hun mange års erfaring som svømmetræner og som tidligere konkurrencesvømmer.
Samtidig siger vi tak til Mette Haarbøl, der i mange år har passet tjansen sideløbende med fuldtidsjob og familieliv. Mette har selv bedt om at, vi finder en afløser, og hun hjælper Anja godt i gang i jobbet.