Indtil generalforsamlingen i marts vil Lisbet Lambert fungere som kasserer, Martin Okkerholm er næstformand, Andreas Frøsting sekretær og Steffan Jørgensen bestyrelsesmedlem. Lene Jørgensen, der som suppleant deltager i alle bestyrelsesmøder vil arbejde sammen med Lisbet om kassererposten.
På den måde vurderer bestyrelsen, at vi bedst deles om de mange arbejdsopgaver