Betingelser for deltagelse på konkurrencehold
- for svømmere og forældre

Gældende pr. 1. august 2019                     

Generelt

Overholdelse af Nyborg Svømmeklubs politikker, dvs. Trivselspolitik og Dopingpolitik.

Læs Nyborg Svømmeklubs politikker

 

Betingelser for deltagelse på Talenthold

        Fremmøde til alle træningspas

        Hvis du engang imellem ikke kan komme til træning, så husk at melde afbud til din træner

        Vi håber at du vil deltage i alle de stævner og øvrige aktivitetstilbud, du får tilbudt

o   du skal deltage i sponsorsvøm

        At dine forældre hjælper til i klubben, bl.a.:

o   Official (min. Modul 1 skal tages i løbet af det første år svømmeren går på holdet; klubben betaler for uddannelse)

o   Holdleder

o   Hjælp til stævner i klubben f.eks. Nyborg Årgangs Cup

o   Deltage i transport til stævner

o   Deltagelse i udvalg, planlægning og aktiviteter, f.eks. markedsboder

 
Betingelser for deltagelse på C-hold

        Fremmøde til alle træningspas

        Der skal gives personligt afbud til træneren, hvis du er forhindret i at møde frem

        Du skal som udgangspunkt deltage i de stævner eller arrangementer du får tilbudt

o   du skal deltage i sponsorsvøm

        Du opfordres til at prioritere deltagelse ved træning i efterårs-, jule-, vinter- og påskeferie

        At dine forældre hjælper til i klubben, bl.a.:

o   Official (min. Modul 2 skal tages i løbet af det første år svømmeren går på holdet; klubben betaler for uddannelse)

o   Holdleder

o   Hjælp til stævner i klubben f.eks. Nyborg Årgangs Cup

o   Deltage i transport til stævner

o   Deltagelse i udvalg, planlægning og aktiviteter, f.eks. markedsboder

 

Betingelser for deltagelse på B-hold

        Fremmøde til min. 4 vandtræningspas pr. uge

        Der skal gives personligt afbud til træneren, hvis du er forhindret i at møde frem

        Fuld deltagelse ved træning i efterårs-, jule-, vinter- og påskeferie – evt. helt nødvendig ferie aftales med træneren i god tid

        Du skal, i samarbejde med træneren, lave en årsplan (med målsætninger og prioriteter)

        Du skal prioritere svømning som vigtigst i din fritid (dvs. efter skole, men før alt andet)

        Have mindst en national elitær målsætning (have DJM/DÅM som primært mål)

        Vise en stabil sportslig fremgang gennem hele sæsonen

        Du skal deltage i de stævner/aktiviteter du får tilbudt

o   Du skal deltage i sponsorsvøm

        At dine forældre hjælper til i klubben, bl.a.:

o   Official (min. Modul 3 eller 4; klubben sørger/betaler for uddannelse)

o   Holdleder

o   Hjælp til stævner i klubben f.eks. Nyborg Årgangs Cup

o   Deltage i transport til stævner

o   Deltagelse i udvalg, planlægning og aktiviteter, f.eks. markedsboder

 

Betingelser for deltagelse på A-hold

        Fremmøde til min. 8 vandtræningspas pr. uge (junior min. 7 og årgangssvømmere min. 6)

        Der skal gives personligt afbud til træneren, hvis du er forhindret i at møde frem

        Fuld deltagelse ved træning i efterårs-, jule-, vinter- og påskeferie – evt. helt nødvendig ferie aftales med træneren i god tid

        Du skal, i samarbejde med træneren, lave en årsplan (med målsætninger og prioriteter)

        Du skal prioritere svømning som vigtigst i din fritid (dvs. efter skole, men før alt andet)

        Have mindst en national elitær målsætning (have D(K)M/DJM/DÅM som primært mål)

        Vise en stabil sportslig fremgang gennem hele sæsonen

        Du skal deltage i de stævner/aktiviteter du får tilbudt

o   Du skal deltage i sponsorsvøm

        At dine forældre hjælper til i klubben, bl.a.:

o   Official (min. Modul 3 eller 4; klubben sørger/betaler for uddannelse)

o   Holdleder

o   Hjælp til stævner i klubben f.eks. Nyborg Årgangs Cup

o   Deltage i transport til stævner

o   Deltagelse i udvalg, planlægning og aktiviteter, f.eks. markedsboder