Stævnebetaling 

Priserne for at deltage i svømmestævner varierer fra stævne til stævne.

 

FynSvøm-stævner

For alle FynSvøm-stævnerne gælder det, at svømmere fra Nyborg Svømmeklub betaler 40 kr. pr. individuel start. Deltagelse i holdkap er gratis.

FynSvøm stævnerne er FynBørn, FynRundt, Fyn Langbane, Fynske kortbane mesterskaber, Mini FÅM, Nytårsstævne og Bagjulestævne.

 

Øvrige stævner

Til alle øvrige stævner inklusiv mesterskaber, betaler svømmerne startgebyr pr. individuelt løb, samt et gebyr for transport, og et gebyr for overnatning og forplejning, hvis der er tale om et weekendstævne udenfor Fyn.

Startgebyret afhænger af arrangørklubbens pris, hvilket fremgår af tilmeldings-skabelonen. Dertil kommer 5 kr. per start til at dække en del af udgiften til mad, overnatning og transport for trænere og officials. Ved pakkepriser, hvor der ikke betales per start tillægges 10 kr. per stævnedag.

Deltagelse i holdkap er gratis. 

 

Overnatning og forplejning

Forplejning weekendstævner (2 eller 3 dage): Prisen afhænger af den pris, stævnearrangøren tager for ophold og forplejning. Den ligger normalt mellem 450 og 650 kr.

Officials og holdledere overnatter og spiser uden beregning. 

 

Kørsel

Transport til stævner foregår primært via transport i private biler, da dette p.t. er den billigste løsning.

Nyborg Svømmeklub ønsker at understøtte, at der i videst muligt omfang laves samkørsel til stævner, så antallet af biler optimeres af hensyn til miljøet. Derudover vil vi gerne gøre det mere attraktivt at køre til stævner. Derfor har vi i 2022 revideret kørselsmodellen.

 

Transportgebyr

Alle, der deltager i samkørsel, betaler et transportgebyr. Transportgebyret finansierer kørselsgodtgørelse til de chauffører, der søger om en sådan. Transportgebyret afhænger af destinationen:

Der betales samme transportgebyr, selv om man kun deltager i samkørsel den ene vej.

Transportgebyret fremgår af det enkelte event. Forældre, der melder sig til at køre, betaler også transportgebyr for egne børn. Der ydes i stedet kørselsgodtgørelse (se nedenfor).

Det er muligt at fravælge den fælles transport og ikke betale transportgebyr. Hvis dette vælges, sørger forældrene selv for, at egne børn kommer til og fra stævnet. 

Alle, der deltager i et stævne, bidrager til transport af trænere, officials og holdledere via et gebyr på 15 kr., der er indeholdt i prisen for stævnet.

 

Hvem kører?

Nyborg Svømmeklub giver via infosedlen, der udsendes inden stævnet, besked om, hvem der skal køre og klubben sørger også for at fordele svømmere i bilerne.

Bliver man valgt til at køre, er der mulighed for at søge kørselsgodtgørelse. Info herom vil fremgå af infosedlen.

 

Kørselsgodtgørelse

Der gives kørselsgodtgørelse med udgangspunkt i Nyborg Svømme- og Badeland. Der afregnes til den til enhver tid gældende Statens laveste takst (2022: 1,98 kr./km).

Kørselsgodtgørelse for en given destination vil fremgå af info-sedlen.

Kørsel over Storebælt refunderes til Brobizz-takst. Klubben råder over 3 brobizzer, som kan anvendes.

Kørselsgodtgørelse vil aldrig være lavere end indbetalt i transportgebyr.

Efter hvert stævne vil dem, der har kørt, få en forudfyldt anmodning om kørselsgodtgørelse fra K-udvalgets stævnetilmeldere (Mette, Tina eller Marianne). Hvis chaufføren er enig i det udfyldte, sender chaufføren blanketten til kassereren, der udbetaler kørselsgodtgørelse.

Anmodning om kørselsgodtgørelse skal være sendt til kassereren senest 14 dage efter stævnet. Der sker ikke udbetaling, hvis blanketten modtages senere.

 

Kørsel til andre events end stævner

Ved kørsel til andre events end stævner, anvendes nedenstående blanket til kørselsgodtgørelse.

Anmodning om kørselsgodtgørelse skal være sendt til kassereren senest 14 dage efter eventet. Der sker ikke udbetaling, hvis blanketten modtages senere.

Download blanket til kørselsgodtgørelse her

Blanketten sendes pr. e-mail til kassereren på kasserer@nsklub.dk