Stævnebetaling 

Priserne for at deltage i svømmestævner varierer fra stævne til stævne.

 

FynSvøm-stævner

For alle FynSvøm-stævnerne gælder det, at svømmere fra Nyborg Svømmeklub betaler 40 kr. pr. individuel start. Deltagelse i holdkap er gratis.

FynSvøm stævnerne er FynBørn, FynRundt, Fyn Langbane, Fynske kortbane mesterskaber, Mini FÅM, Nytårsstævne og Bagjulestævne.

 

Øvrige stævner

Til alle øvrige stævner inklusiv mesterskaber, betaler svømmerne startgebyr pr. individuelt løb, samt et gebyr for transport, og et gebyr for overnatning og forplejning, hvis der er tale om et weekendstævne udenfor Fyn.

Startgebyret afhænger af arrangørklubbens pris, hvilket fremgår af tilmeldings-skabelonen. Dertil kommer 5 kr. per start til at dække en del af udgiften til mad, overnatning og transport for trænere og officials. Ved pakkepriser, hvor der ikke betales per start tillægges 10 kr. per stævnedag.

Deltagelse i holdkap er gratis. 

 

Overnatning og forplejning

Forplejning weekendstævner (2 eller 3 dage): Prisen afhænger af den pris, stævnearrangøren tager for ophold og forplejning. Den ligger normalt mellem 450 og 650 kr.

Officials og holdledere overnatter og spiser uden beregning.