Kontingent

Kontingent betales 2 gange årligt for hhv. forårs og efterårssæsonen; betaling sker ved tilmelding.

Vi tilbyder en lang række hold. de udbudte hold og de til enhver tid gældende kontingentsatser kan du se ved at klikke dig ind på holdlisten og finde det hold og tidspunkt, som du er interesseret i.

Kontingentprisen reduceres med 33% i forårssæsonen d. 1. marts og i efterårssæsonen ved efterårsferiens start. Dette gælder ikke for spotkurser, events og individuel undervisning. 

 

Søskenderabat

Der ydes en rabat på 25% ved tredje og hvert efterfølgende medlem af familien, som tilmeldes til børneholdene i svømmeskolen. Har du spørgsmål til søskenderabat, så send en mail til info@nsklub.dk.

Det er vigtigt at jeres familie er koblet sammen på samme konto, ellers gives rabatten ikke - og bemærk, at rabatten ikke gælder for hold i konkurrenceafdelingen.

 

Støttemedlemskab

Alle, der har lyst til at støtte Nyborg Svømmeklubs arbejde økonomisk og holdningsmæssigt, kan melde sig ind i svømmeklubben.

Støttemedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og har dermed også mulighed for at præge klubbens aktiviteter.

Et støttemedlemskab koster 150 kr. årligt.

Hvis du ønsker at tegne et medlemsskab, skal du oprette en profil, ved at vælge "opret profil" i menuen øvest på siden (anden sidste menupunkt), og betale kontingentet.

 

Efterskolekontingent for K-svømmere

I sæson 2024/2025 er det muligt for konkurrencesvømmere der skal på efterskole at tilmelde sig vores efterskolekontingent. Målgruppen er svømmere der fortsat gerne vil holde fast i svømningen og klubben selvom man er på efterskole.

Kontingentet indebære at man har mulighed for at komme og træne med AquaSport i det omfang man kan, når man er hjemme på weekender eller i ferier.
Derudover bliver man tilbudt at deltage i de stævner og aktiviteter, som holdet deltager i.

Et efterskolekontingent giver samtidig stemmeret til generalforsamingen.

Efterskolekontingentet koster 550 kr. halvårligt.

Ønsker du at blive tilmeldt efterskolekontingentet, kontakt Cheftræner Nicolai Frolov Andersen på mail: nicolai@nsklub.dk