Holdlederens arbejdsopgaver

Forældrene til konkurrencesvømmerne skiftes til at fungere som holdleder, når børnene er afsted til svømmestævnerne.

For alle hold og alle stævner gælder det, at holdlederen er med for at aflaste træneren, så han/hun kan have fuldt fokus på børnenes svømning - altså se alle børnenes løb og efterfølgende give efterkritik til det enkelte barn.

Alle kan være holdleder, og nye sættes så vidt muligt sammen med ældre og mere erfarne første gang.

Er holdlederen i tvivl om noget, kan træneren altid hjælpe.

Der er forskel på at være holdleder for A-holdet og Talent-holdene - og der er forskel på opgaverne alt efter om stævnet er et en-dagsstævne eller et fler-dagsstævne.

Opgaver for holdledere på Talent- og C-holdene, en-dagsstævne

 • Deltage i stævnets holdledermøder og videregive informationer herfra til træner og svømmere
 • Hente løbsprogram og markere svømmere fra Nyborg i programmet. (Altid en god ide at medbringe en overstregningstusch)
 • Sende svømmere til opvarmning ca 15 minutter før de skal svømme
 • Orientere børnene om hvilket løb, heat og bane de skal svømme i og på
 • Hjælpe børnene til start, hvis de er i tvivl eller usikre. (Tidtagerne spørger efter børnenes navne og hjælper også usikre børn på plads)
Opgaver for holdledere på A, B-holdet, en-dagsstævner
 • Deltage i stævnets holdledermøder og videregive informationer herfra til træner og svømmere
 • Hente løbsprogram og markere svømmere fra Nyborg i programmet. (Altid en god ide at medbringe en overstregningstusch
 • De ældre svømmere er mere selvhjulpne, og skal som udgangspunkt selv kunne gå til opvarmning og finde ud af, hvilke løb, bane og heat de skal svømme på. Men holdlederen hjælper efter behov
 • Notere mellemtider for de enkelte svømmere efter trænerens anvisninger

Opgaver for alle holdledere, weekendstævner

 • Ud over ovenstående opgaver, er der ved weekendstævner følgende ekstra opgaver
 • Svømmerne medbringer stævnesnacks efter anvisninger på info-sedlen, og det er holdlederens opgave at anrette en "stævnesnack-bar"
 • Holdlederen holder øje med, at særlig de mindre børn spiser og drikker jævnligt
 • Holdlederen varetager kontakten til den arrangerende klub, og finder overnatningssted m.m.
 • Holdlederen er ansvarlig for, at alle hjælper med at pakke sammen og rydde op, så vi afleverer overnatningsted som vi overtog det.