Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 16. marts 2022 kl. 18:30 i mødelokalet Lillebælt i Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

Foreningens nyvalgte kasserer har desværre valgt at trække sig.

På baggrund af det, og den ganske store post der ligger i det at være kasserer, har bestyrelsen redefineret opgavebeskrivelsen og ønsker at udlicitere regnskabsføringen til en ekstern, evt. lønnet, person.

Der vil stadig være behov for en kasserer, men i mange bestyrelser er kassereren ikke en aktiv del af bestyrelsen (og dermed beslutningerne), hvor kassereren i Nyborg Svømmeklub hidtil både har været tegningsberettiget og medlem af bestyrelsen.

Med denne ekstraordinære generalforsamling, ønsker vi, at kassereren ikke længere vælges til bestyrelsen af generalforsamlingen, men at det er en person bestyrelsen vælger.

Til gengæld ønsker bestyrelsen, at der skal være tre (nu to) bestyrelsesmedlemmer. Samtidig ændres tegningsreglerne, så det fremadrettet bliver formand og næstformand der tegner foreningen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Læs hele indkaldelsen her: /cms/../cms/Clubnsklub/ClubImages/Bestyrelse/2022_03_01_Indkaldelse.pdf

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Nyborg Svømmeklub