Af hensyn til forplejning og evt. Covid restriktioner, bedes alle deltagere om at tilmelde sig på forhånd.
Det gøres her: https://nsklub.dk/cms/EventOverview.aspx

Der er flere ledige bestyrelsesposter og derfor opfordrer vi til at kandidater til bestyrelsen melder sig:

Kandidater

Kandidater, som ønsker at stille op, opfordres til at melde sig, således at deres navne kan fremgå af den endelige dagsorden og der ved evt. flere kandidater til en post bliver mulighed for at opslå kandidatpræsentationer på hjemmesiden forud for selve generalforsamlingen.

Tilbagemelding bedes fremsendt til leneh@nsklub.dk senest d. 16. februar, hvis det ønskes.
Det skal understreges at kandidater kan melde sig helt frem til selve valghandlingen igangsættes.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Nyborg Svømmeklub