Information om K-afdelingen 

Nyborg Svømmeklub arbejder på at udvikle og opbygge en stærk Konkurrenceafdeling, således at klubben kan understøtte en udvikling af  årgangs- junior- og seniorsvømmere, som kan opnå nationale og evt. internationale resultater.
 
Konkurrenceafdelingen består af 2 talenthold, 2 C-hold, 1 B-hold og 1 A-hold.
Der arbejdes løbende med at tilpasse strukturen, så svømmerne er placeret på hold med udgangspunkt i bl.a. alder, niveau og indsats. 
 
Det er trænerne, som i samarbejde med cheftræneren og i dialog med svømmere og forældre afgør svømmerenes placering på holdene.
 
Seneste fælles forældremøde i K-afdelingene er afholdt i forbindelse med Nytårskur i januar 2019: Her blev følgende emner præsenteret og drøftet:
Hvad er K-afdelingen, Økonomi for en svømmer, K-udvalgets medlemmer og opgaver, forventninger til deltagelse på hold i K-afdelingen Samt Sponsorsvøm 2019. Præsentation fra forældremødet
 
For at skabe gennemsigtighed i udtagelse og oprykning har bestyrelsen i samarbejde med cheftræneren i 2017 udarbejdet